Przypominamy, że nasz klub posiada licencję w polskim związku sportowym (dokładnie w Polskim Związku Judo) na prowadzenie zajęć w zakresie szkolenia Judo na rok 2020/2021.