Prosimy o wydrukowanie, wypisanie i dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do trenera:

ZGODA

OŚWIADCZENIE COVID